به یاری خداوند متعال پانزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام‌ در تاریخ زیر برگزار می‌شود:


پنج شنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۲ برابر

۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳


قدسی