تیم های ایرانی باید ابتدا در مسابقه‌ی اینترنتی ثبت نام کنند. پس از برگزاری این مسابقه که مجانی است، سهمیه‌ی دانشگاه ها اعلام می‌شود. شما پس از پرداخت هزینه‌ و ارسال مدارک ثبت نام خواهبد کرد.


مسابقه‌ی اینترنتی در پنج شنبه ۷ آذر برگزار خواهد شد.


مبلغ ثبت نام هم همان ۵۰۰ هزار تومان برای یک تیم سه نفره و مربی آن خواهد بود.