به طور خلاصه هر عضو تیم باید

همه ی شرایط اولیه ی زیر را داشته باشد:

- باید در دانشگاهی و در یک برنامه ای که به مدرک منتهی شود ثبت نام کرده باشد.

- دست کم در نیمسال اول 92 در تعدادی درس برابر نصف بار موظف آن ترم ثبت نام کرده باشد.

- عضو تیم فقط یک موسسه باشد.

- در کم تر از دو مسابقه ی نهایی World Final شرکت کرده باشد.

- قبلا در کم تر از 5 مسابقه ی منطقه ای شرکت کرده باشد.


و شرایط دیگر

- اگر دوره ی دانشگاهی را پس از سال 1388 آغاز کرده باشد واجد شرایط است.

   --- وگرنه، اگر متولد سال ۱۹۹۰ میلادی (دی ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹ شمسی) به بعد باشد (کم تر  از  یا مساوی ۲۳-۲۴ سال در زمان مسابقه )، می تواند شرکت کند.

        --- و گرنه، اگر بیش از 8 ترم کامل (حدود 15  واحد یا بیشتر) در دانشگاه ثبت نام داشته باشد، نمی تواند.


بنابراین به طور معمول دانش جوی کارشناسی تا سال 4 (که در این ترم دانش آموخته می شوند ) می تواند.

اما اگر  ترم جاری ترم 9 ام با بیشتر باشد نمی تواند.

دانش جوی ارشد فقط اگر کارشناسی اش را در 4 سال تمام کرده باشد و ابن ترم ترم اول کارشناسی ارشدش باشد می تواند. در بقیه موارد نمی تواند.


این موارد امسال به دقت چک می شوند و از ثبت نام افراد غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.

در موارد استثنایی می توانید مدارک کامل  خود را به آدرس icpc@sharif.edu ارسال کنید و درخواست مجوز نمایید.


مقررات رسمی