درود بر شما

ما قصد داریم اطلاعات همه‌ی اعضای تیم‌های ایران که در ۱۴ سال گذشته از مسابقه‌ی تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافته‌اند را جمع آوری کنیم. این اطلاعات شامل:

نام تیم و دانشگاه، سال شرکت در مسابقه‌ی جهانی

نام، نام خانوادگی تک تک اعضا. این که این افراد الان کجا هستند و چه‌کار می‌کنند (لینکی به صفحه‌ی شخصی اشان)

چند تا مساله حل کردند و رتبه‌ی تیم در مسابقه‌ی حهانی چه بود.

عکسی از تیم در آن زمان‌


ما این اطلاعات را برای همه‌ی تیم‌های شریف جمع آوری کرده‌ایم (به‌جز عکس که کامل نیست). امیدوارم با کمک شما این اطلاعات را برای همه‌ تکمیل و به روز کنیم. به صورت کامنت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید یا ایمیل کنید.


با سپاس

قدسی