برای ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران لطفاً تا روز یک‌شنبه ۱۷ آذر اقدام نمایید.

مراحل ثبت‌نام به صورت زیر است:

  1. پرداخت اینترنتی هزینه‌ی ثبت‌نام، به ازای هر تیم ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
  2. تکمیل فرم ثبت‌نام و دریافت مهر و امضای دانشگاه یا دانشکده
  3. ارسال تصویر فرم تکمیل‌شده به آدرس icpc@sharif.edu

توضیحات:

  • هنگام پرداخت اینترنتی، در فیلد نام، نام دانشگاه و نام تیم خود را ذکر کنید.
  • عنوان ایمیل ارسالی را به صورت Register-x-y قرار دهید که x نام دانشگاه و y نام تیم است.
  • پس از پایان مهلت بالا، ظرفیت باقی‌مانده به ترتیب FCFS و اولویت دانشگاه‌های با ظرفیت صفر به‌خصوص آن‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کردند به درخواست‌های ارسال‌شده (به دکتر قدسی از طریق ایمیل‌) تخصیص داده خواهد شد.