طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده با خوابگاه خواهران، امکان اسکان محدود خواهران دانش‌جویی که از دانشگاه‌های شهرستان در مسابقه‌ی ای‌سی‌ام شرکت می‌کنند فراهم آمده است.


عزیزانی که مایل به استفاده از این امکان هستند، در کنار فرم ثبت‌نام لطفاً این فرم آنلاین را نیز در مهلت ثبت‌نام تکمیل نمایند.