با توجه به درخواست‌های متعدد رسیده، مهلت ثبت‌نام برای یک روز یعنی تا پایان روز دوشنبه ۱۸ آذر تمدید می‌شود. به دلیل نیاز به تعیین تکلیف تیم‌های متقاضی اضافه ظرفیت‌ این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست.


در موارد معدودی که ممکن است دریافت مهر و امضای دانشکده/دانشگاه با تأخیر همراه باشد، در مهلت مقرر پرداخت اینترنتی نموده و تصویر فرم ثبت‌نام تکمیل‌شده‌‌ (بدون مهر) را برای ما بفرستید. پس از آن تا روز چهارشنبه ۲۰ آذر برای ارسال فرم مهرشده فرصت خواهید داشت.


چند نکته

  • هنگام پرداخت اینترنتی فراموش نکنید که در فیلد نام، نام دانشگاه و نام تیم خود را ذکر کنید.
  • بهتر است هزینه‌ی هر تیم‌ جداگانه پرداخت شود، ولی اگر دانشگاهی پرداخت همه‌ی تیم‌های خود را یک‌جا انجام می‌دهد، با ذکر شناسه‌ی پرداخت در فرم ثبت‌نام این موضوع بلامانع است.