جوایز مسابقه‌ی امسال در سه بخش اهدا خواهد شد:


بخش اول: ۱۵ تیم برتر مسابقه

  • پنج تیم اول، هر تیم ۲۰ میلیون ریال
  • پنج تیم دوم، هر تیم ۱۵ میلیون ریال
  • پنج تیم سوم، هر تیم ۱۰ میلیون ریال

جوایز بخش اول از طرف معاونت محترم علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اهدا می‌شود.


بخش دوم: امسال برای اولین بار، به ازای هر مسئله، به اولین تیمی که موفق به حل آن مسئله می‌شود، تقدیرنامه‌ و جایزه‌ی ۳ میلیون ریالی تعلق می‌گیرد.


بخش سوم: سه تیم برتر مسابقه‌ی چالشی

  • تیم اول ۱۰ میلیون ریال
  • تیم دوم ۷.۵ میلیون ریال
  • تیم سوم ۵ میلیون ریال