درود بر همگی

خوشبختانه فقط تعداد ۶۵ تیم به موقع ثبت نام کردند و پیرو این، دانشگاه‌های زیر که متقاضی سهمیه اضافه بودند هر کدام یک تیم دیگر می‌توانند ثبت نام کنند. لازم است که تا فردا (پنج شنبه) نسبت به این کار اقدام نمایند.


Amirkabir University of Technology
Shahid Beheshti University
Sharif University of Technology
University of Tehran
Isfahan University of Technology
Yazd University of Iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Birjand University
Shahed University
University of Isfahan
Vali-E-Asr University
University of Kurdistan
Persian Gulf  U of Booshehr
Tarbiat Moallem