برنامه‌ی زمان‌بندی مسابقه

[لینک دریافت برنامه‌ی زمان‌بندی به فارسی و انگلیسی]

توضیحات تکمیلی:

ثبت‌نام:
 • ثبت‌نام تیم‌های تهرانی چهارشنبه بعدازظهر و سایر تیم‌ها پنج‌شنبه صبح انجام خواهد شد.
 • مدارک موردنیاز هنگام ثبت‌نام عبارت‌اند از:
  • اصل فرم ثبت‌نام به همراه مهر و امضای دانشگاه/دانشکده
  • اصل کارت دانش‌جویی اعضای تیم
  • کارت ملی اعضای تیم
 • حضور هر سه عضو تیم هنگام ثبت‌نام الزامی است.
 • هر تیم می‌تواند در زمان مسابقه‌ حداکثر ۲۵ صفحه پرینت با خود داشته باشد. این صفحات باید هنگام ثبت‌نام تحویل داده شوند تا روز مسابقه‌ی اصلی روی میز شما قرار گیرند.

مسابقه‌ی تمرینی:

 • حضور همه‌ی تیم‌ها در مسابقه‌ی تمرینی ضروری است.
 • پوشیدن تی‌شرت مسابقه و الصاق کارت شناسایی الزامی است. چنان‌چه سرما خورده‌اید، می‌توانید یک لباس گرم زیر تی‌شرت بپوشید.
 • مربیان در سالن خوارزمی شاهد مسابقه خواهند بود. مشکلات احتمالی تیم‌ها توسط مربیان حل خواهد شد.
 • وسایل اضافی مانند کاپشن و کیف و موبایل را به مربی بسپارید.
 • چنان‌چه مایل به استفاده از کی‌بورد خود در مسابقه‌ی اصلی هستید، کی‌بورد را به مسابقه‌ی تمرینی آورده و با هماهنگی راهنماها روی میز خود قرار دهید و رسید آن را تحویل بگیرید.

مسابقه‌ی اصلی:

 • تیم‌ها باید رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل مسابقه آماده باشند.
 • پوشیدن تی‌شرت مسابقه و الصاق کارت شناسایی الزامی است.
 • ورود هرگونه وسائل ارتباطی مانند موبایل و فلش مموری ممنوع است. متخلفان از مسابقه محروم می‌شوند.
 • از شرکت‌کنندگان در طول مسابقه پذیرایی خواهد شد. بنابراین با خود مواد خوراکی نیاورید.
 • کد آخرین برنامه‌ای که ارسال کرده‌اید بعد از مسابقه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

موفق باشید!