مسابقه‌ی این هفته هم در سایت ShareCode برگزار می‌شود. ساعت شروع مسابقه 2 بعد از ظهر پنج‌شنبه 15 آبان خواهد بود.

کاربران مسابقات قبلی باید برای این مسابقه نیز در سایت Baylor ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام چهارشنبه به پایان میرسد.