هزینه‌ی ثبت‌نام هر تیم برای مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران همانند سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان است.
امسال بنا داریم برای حدودا سی درصد تیم‌های شهرستانی تخفیفی تا سقف ۵۰٪ هزینه‌ی ثبت‌نام قائل شویم. تیم‌های متقاضی باید فرم آنلاین تخفیف ثبت‌نام را تکمیل و ارسال نماید.


موارد مؤثر در تعیین اولویت یک تیم برای استفاده از تخفیف به شرح زیر است.

  1. دوری دانشگاه از تهران (هر واحد دانشگاه آزاد و پیام نور جداگانه در نظر گرفته می شود.)
  2. نتایج تیم در مسابقات اینترنتی گذشته
  3. تعداد دختران تیم (تیم‌های کاملا دختر امتیاز بالاتری خواهند داشت.)
  4. شرکت دانشگاه برای اولین بار در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران (یا این که در پنج سال گذشته تیمی از آن دانشگاه شرکت نکرده باشد.)
  5. عدم امکان پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام توسط دانشگاه
مهلت تکمیل فرم تقاضا دوشنبه ۳ آذر است. به تقاضاهای رسیده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی‌شود.