مسابقه‌ی اینترنتی نهایی در ساعت ۲ بعدازظهر پنج شنبه ۶ آذر توسط دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.


۱- برای ثبت نام باید در سایت Iran Internet Programming Contest ثبت نام بکنید.

۲- تیم ها باید ۳ نفره و واجد شرابط شرکت در مسابقه‌ی ای سی‌ ام باشند (تیم های دیگر مانند دانش آموزان) می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند ولی تیم آن‌ها به مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل نخواهد شد.

۳- تیم‌های واجد شرایط که

  • فرم های مربوط را پر کرده باشند
  • دست کم یکن مساله حل کنند
  • هربنه ثبت نام کامل یا پس از کسر تخفبف (در صورت موافقت با تفاضای تخفیف‌) را پرداخت کرده باشند
  • تعداد تیم‌های یک دانشگاه از سهمیه ای که اعلام می‌شود بیشتر نباشد (هرجند امسال با تغییر سایت انتظار می‌رود که تا +۱۰۰ تیم را بتوانیم پذیرا باشیم)

به سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای منتقل می‌شوند.

مهلت ها و لینک به فرم ها بعدا به اطلاع خواهد رسید.