رتبه بندى رسمی

به این ترتیب تیم دانشگاه یزد سهمیه ی مسابقه ى جهانی را به دست آورده است. به این عزیزان تبریک می گوییم.