طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده با خوابگاه خواهران، امکان اسکان محدود خواهران دانش‌جویی که از دانشگاه‌های شهرستان در مسابقه‌ی ای‌سی‌ام شرکت می‌کنند فراهم آمده است.


عزیزانی که مایل به استفاده از این امکان هستند، لطفاً این فرم آنلاین را تا روز شنبه ۲۲ آذر تکمیل نمایند.