چینش تیم‌ها در سایت و توزیع رنگ تی‌شرت‌ها مطابق جدول زیر خواهد بود.

شماره‌ی تیم خود را می‌توانید در این صفحه بیابید.