عکس‌های مسابقه در ایرنا را می‌توانید این‌جا ببینید.