اسامی اعضای تیم‌های شرکت‌کننده به ترتیب شماره‌ی تیم‌ها در یک فایل اکسل قابل دریافت است.


ضمنا با تغییر ایجادشده در صفحه‌ی تصویر تیم‌ها، با نگاه داشتن ماوس روی هر عکس، نام تیم و دانشگاه مربوطه نشان داده می‌شود.