شرایط کامل بر اساس آنچه که در سایت icpc.baylor.edu بررسی می‌شود که در همین وبلاگ هم اعلام شده است.

گواهی رتبه فقط برای شرکت‌کنندگانی صادر خواهد شد که مشخصات خود را کامل و درست وارد کرده باشند و پس از صدور تغییر نخواهد کرد.

بعضی از اشکالات متداول عبارت هستند از:

  • وارد نکردن سال ورود به دانشگاه
  • عدم تطابق اسم دانشگاه در پروفایل اعضای تیم و نام دانشگاه تیم وارد شده در هنگام ثبت نام
  • عدم تطابق اسم افراد مطابق با گذرنامه و کوچک بودن اول اسم افراد
تیم‌های با مشخصات نادرست حتی اگر در مسابقه‌های اینترنتی شرکت کنند، به آنها گواهی رتبه داده نمی‌شود و در لیست رتبه‌بندی نهایی نخواهند بود.