مراحل ثبت‌نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام:

  1. تکمیل فرم ثبت نام و دریافت مهر دانشگاه
  2. پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام (۵۰۰ هزار تومان به ازای هر تیم)

  3. ارسال تصویر فرم تکمیل‌شده

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام، ظهر روز چهارشنبه ۱۸ آذر است.

پ.ن. این مهلت بهیچ وجه تمدید نخواهد شد و ظرفیت باقی‌مانده تا پنج شنبه ۱۹ آذر به تیم‌های متقاضی دیگر واگذار خواهد شد. ثبت نام ابن تبم های اضافی باید تا پایان وقت اداری یک شنبه ۲۲ آذر تکمبل شود.