با سلام 

لیست تیم‌های منتقل‌شده به سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در این آدرس قابل مشاهده است.


این به معنای قطعی شدن ثبت نام نیست. برخی تیم ها باید اصلاحاتی انجام دهند که در ایمیل برایشان توضیح داده شده است.