مهلت تکمیل ثبت‌نام برای شرکت در مسابقه‌ی اینترنتی پایان روز دوشنبه ۲۹ آبان است. تمامی تیم‎هایی که از نظر سایت بیلور ثبت‌نام‌شان کامل بوده است برای مسابقه‌ی اینترنتی پذیرفته شده‌اند. 

چنان چه ثبت‎نام تیم شما (شامل اطلاعات اعضا) نهایی نشده است، لطفا تا پایان روز دوشنبه نواقص را برطرف کنید. در ضمن تیم‎هایی که ثبت نام‎ آن‌ها به دلیل تکراری بودن نام توسط سایت بیلور رد شده است، باید نام تیم‎شان را عوض کنند.