مسابقه‌ی اینترنتی فردا پنج‌شنبه رأس ساعت ۱۴ با حضور بیش از ۳۶۰ تیم برگزار خواهد شد. فهرست تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه در این صفحه قابل مشاهده است.

اطلاعات حساب‌های کاربری تیم‌ها در سایت ShareCode تا امشب برای مربیان تیم‌ها ایمیل خواهد شد. دقت کنید که تنها نقطه‌ی تماس مسابقه با تیم‌ها مربیان هستند و امکان ارسال مستقیم اطلاعات حساب‌های کاربری به اعضای تیم وجود ندارد. بنابراین اطمینان حاصل کنید که مربیان تیم‌ها در بازه‌ی مناسب پیش از آزمون در درسترس هستند.

پ.ن. چنان‌چه در دریافت اطلاعات حساب کاربری خود مشکلی داشته‌اید، به این نشانی ایمیل بزنید: ut.acm.chapter@gmail.com