تمام تیم‎هایی که تا کنون ثبت نام کرده‌اند، به مسابقه‌ی منطقه‎ای منتقل شده‌اند. فهرست تیم‌ها در این صفحه قابل مشاهده است.

وضعیت تیم‎هایی که اطلاعات‎شان تکمیل بوده، به حالت Accept تبدیل شده است. در صورتی که تیم‎تان به مسابقه منطقه‎ای افزوده شده ولی وضعیت شما کماکان Pending است، به این معنی است که اطلاعات ورودی شما دچار نقص بوده است. عمده موارد اشکال تیم‎ها شامل موارد زیر است:

  • عدم تطبیق اطلاعات مربی یا مسابقه‎دهنده‌ی اعلام‌شده در فرم ثبت‎نام با اطلاعات تیم در سایت بیلور
  • عدم وجود مهر در فرم ثبت‎نام توسط دانشگاه یا عدم ارسال فایل ثبت‎نام
  • واجد شرایط نبودن اعضای تیم

در صورتی که ثبت‎نام کرده‎اید ولی هنوز به مسابقه‌ی منطقه‎ای منتقل نشده‎اید به این معنی است که مشکلی جدی در اطلاعات تیم‎تان وجود داشته است. عمده مشکل چنین تیم‎هایی نقص یا عدم ثبت‎نام تیم یا اعضای آن در سایت بیلور است.

بنابراین تیم‎هایی که هنوز به مسابقات منطقه‎ای منتقل نشده‎اند یا وضعیت‎شان تایید نشده، لازم است در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. در صورتی که نقص اطلاعات تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه برطرف نشود، سهمیه تیم در اختیار سایر تیم‌های متقاضی قرار خواهد گرفت.

لطفاً پس از تصحیح و تکمیل مراحل ثبت‎نام، ایمیلی به آدرس icpc@sharif.edu ارسال کنید.