ثبت‌نام حضوری تیم‌ها روز پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی زیر در طبقه‌ی همکف دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف انجام خواهد شد.

حضور هر سه عضو تیم هنگام ثبت‌نام برای بررسی مدارک و برداشتن عکس تیمی ضروری است. 

لطفا هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، مدارک زیر را به همراه داشته باشید:

  • کارت دانش‌جویی اعضای تیم
  • کارت ملی اعضای تیم
  • اصل فرم ثبت‌نام به همراه مهر و امضای دانشگاه/دانشکده
  • کدهای آماده (اختیاری، حداکثر ۲۵ صفحه‌ی A4 یک‌رو)