مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه و مسابقه‌ی اینترنتی اصلی روز ۸ آذرماه برگزار خواهد شد.