ثبت نام تمام تیم‎هایی که تا پایان امروز ۴ آذر ثبت‎نام کرده بودند، حداقل یک‎بار بررسی شده است. تعدادی از تیم‎ها تعداد کافی شرکت‌کننده (حداقل ۲) نداشته و بنابراین ثبت‎نامشان تایید نشده است. دقت کنید تنها تیم‎هایی پذیرفته می‌شوند که:
  • یا حداقل دو شرکت‌کننده (Contestant) داشته باشند،
  • یا حداقل یک شرکت‌کننده (Contestant) و یک عضو دیگر به عنوان Student Coach داشته باشند.
لطفاً همه تیم‎هایی که ثبت‎نام‎شان تکمیل نشده، وضعیت ثبت‎نام‎شان را در سایت icpc.baylor.edu بررسی کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.