مسابقه‌ی اینترنتی با موفقیت به پایان رسید. ضمن تبریک و خسته نباشید به تمام تیم‌هایی که در این مسابقه شرکت داشتند و تشکر از تمام دوستانی که در برگزاری این مسابقه مشارکت داشتند.

در این مسابقه بیش از ۸۰۰۰ برنامه به سامانه‌ی داوری ارسال شد که  از این تعداد ۳۴۴۲ پاسخ درست بودند. در مجموع ۶۶۵ تیم توانستند حداقل یک سوال در این مسابقه حل کنند.

داده‌های آزمون مسابقه از این نشانی قابل دریافت است.