در مسابقه‌ی منطقه‌ای نام تیم‌ها باید در قوانین زیر صدق کند:

  • با یک حرف الفبای انگلیسی شروع شود.
  • حداکثر شامل دو کاراکتر خارج از مجموعه‌ی حروف الفبای انگلیسی و فاصله باشد.
  • طول نام حداقل ۳ و حداکثر ۳۲ باشد.