ضمن عرض خسته نباشید به تمام تیم‎هایی که در مسابقه‎ی اینترنتی شرکت کردند، به اطلاع می‎رساند گواهی‌نامه‎های شرکت در مسابقه‎ی اینترنتی صادر شده و از داشبورد شرکت‌کنندگان در سایت بیلور (منوی تیم) قابل دریافت است.

مشکلات احتمالی گواهی‎نامه‌ها را می‌توانید از طریق ایمیل پی‌گیری کنید.