ضمن عرض خسته نباشید به تمام تیم‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کردند، به اطلاع می‌رساند گواهی‌نامه‌های شرکت در مسابقه‌ی اینترنتی صادر شده و از داشبورد شرکت‌کنندگان در سایت مسابقه‌ی جهانی قابل دریافت است. 

مشکلات احتمالی گواهی‎نامه‌ها را می‌توانید از طریق ایمیل پی‌گیری کنید.