سوالات و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای ۹۷ را می‌توانید اینجا ببینید.