جدول امتیازات مسابقه با رتبه‌بندی دانشگاهی در وب‌سایت مسابقه قرار داده شده است. در این جدول رتبه‌ی هر تیم برابر با تعداد تیم‌ها از دانشگاه‌های متمایز است که در جدول بالاتر از آن تیم قرار دارند. 

با کلیک روی نام هر تیم می‌توانید عکس و نام اعضای تیم را مشاهده کنید. سایر عکس‌های مسابقه به محض دریافت از گروه عکاسی روی وب‌سایت منتشر خواهد شد.