زمان: پنج‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴ الی ۱۸

به دلیل تاخیر در پاسخ‌گویی سامانه‌ی داوری، مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۲ تمدید گردید.