ضمن عرض خسته نباشید به تمام تیم‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت داشتند، به اطلاع می‌رساند از بین ۶۲۰ تیم شرکت‌کننده در مسابقه‌ی اینترنتی ۵۸۱ تیم توانستند حداقل یک سوال در این مسابقه حل کنند که به اعضای تمام این تیم‌ها تبریک می‌گوییم. نتایج نهایی در این صفحه قابل مشاهده است.

لازم به توضیح است که به دلیل اختلالات اخیر اینترنت کشور، تیم فنی مسابقه تصمیم گرفت به منظور تضمین دسترسی شرکت‌کنندگان در صورت قطع مجدد ارتباط اینترنت با خارج از کشور، مسابقه‌ی اینترنتی امسال را روی سرویس‌های ابری داخلی برگزار کند، ولی متاسفانه به دلیل عدم آمادگی کامل زیرساخت موجود، سامانه‌ی داوری با تاخیراتی روبه‌رو شد که بخش عمده‌ی آن از کنترل برگزارکنندگان خارج بود. با این حال لازم می‌دانم به نمایندگی از کمیته‌ی فنی از این بابت عذرخواهی نمایم. بی‌شک در مسابقه‌ی منطقه‌ای به دلیل استفاده از زیرساخت مخصوص مسابقه همانند سال‌های گذشته مشکلی در این خصوص وجود نخواهد داشت.