امسال تغییراتی در نحوه‌ی انتخاب تیم‌ها از منطقه‌ی غرب آسیا برای شرکت در مسابقه‌ی جهانی خواهیم داشت، بدین صورت که علاوه بر تیم‌های اول هر یک از ۸ سایت منطقه‌ی غرب آسیا که مستقیما به مسابقه‌ی جهانی راه خواهند یافت، چند تیم برتر بعدی از هر سایت در مسابقه‌ی دیگری موسوم به «مسابقه‌ی قهرمانی غرب آسیا» که اواخر دی‌ماه به صورت موازی در تهران و کلکته برگزار می‌شود شرکت کرده و ۴ الی ۵ تیم برتر مسابقه‌ی قهرمانی نیز به مسابقه‌ی جهانی راه خواهند یافت. 

هر چند هنوز جزئیات مسابقه‌ی قهرمانی نهایی نشده است، اما به احتمال زیاد از سایت تهران ۵ تیم جواز حضور در مسابقه‌ی قهرمانی را خواهند یافت. امیدواریم با اجرای فرایند جدید و عملکرد موفق تیم‌های ایرانی در مسابقه‌ی قهرمانی، شاهد حضور تعداد تیم‌های بیش‌تری از سایت تهران در مسابقه‌ی جهانی باشیم.