سوالات و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای ۹۸ را می‌توانید اینجا ببینید.