مسابقه‌ی نهایی غرب آسیا روزهای ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه به طور همزمان در تهران و کلکته برگزار می‌شود. تیم‌های راهیافته از سایت تهران به این مسابقه عبارت‌اند از: 

  • تیم Serendipity The Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • تیم‌های aRandomFunnyPhrase و Kardak از دانشگاه تهران 
  • تیم The orGnull Gorazzers از دانشگاه شهید بهشتی
  • تیم TeamNameCensored از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برای این تیم‌ها در مسابقه‌ی نهایی آرزوی موفقیت داریم.