برنامه‌ی زمان‌بندی مسابقه‌ی نهایی غرب آسیا به شرح زیر خواهد بود:

سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه

  • ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰: ثبت‌نام و پذیرایی (طبقه سوم دانشکده)
  • ۱۳:۳۰: ورود به محل مسابقه
  • ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰: مسابقه‌ی آزمایشی (سایت، طبقه‌ی سوم)
چهارشنبه ۲۵ دی‌ماه
  • ۹:۰۰: ورود به محل مسابقه
  • ۹:۳۰ تا ۱۴:۳۰: مسابقه‌ی اصلی (سایت، طبقه‌ی سوم)
  • ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰: ناهار و نماز
  • ۱۶:۰۰: اعلام نتایج (سالن خوارزمی، طبقه‌ی چهارم)
این مسابقه به طور موازی در تهران و کلکته برگزار می‌شود. تیم‌های راهیافته از ایران و پاکستان در تهران و تیم‌های راهیافته از هند و بنگلادش در کلکته مسابقه خواهند داد.