خوش‌بختانه با موافقت مدیر مسابقات منطقه‌ای آسیا، تیم NimRoo از دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از سهمیه‌ی مدال دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات جهانی سال گذشته به مسابقات جهانی امسال اعزام می‌شود و در نتیجه تیم Serendipity The Rebellion از دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان تیم دوم سایت تهران در مسابقه‌ی جهانی امسال حضور خواهد داشت. برای هر دو نماینده‌ی سایت تهران در مسابقه‌ی جهانی آرزوی موفقیت داریم.

لازم به ذکر است که در مسابقه‌ی نهایی غرب آسیا که روز گذشته برگزار شد، تیم‌های ایرانی موفق به کسب جواز حضور در مسابقه‌ی جهانی از طریق این مسابقه نشدند.