مسابقه‌ی منطقه‌ای سایت تهران امسال در دو مرحله برگزار می‌شود. در مرحله‌ی اول که به صورت آنلاین در دی‌ماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود، حدودا ۱۰۰ تیم (بر اساس سهمیه‌ی دانشگاه‌ها، تایید صلاحیت شده در مرحله‌ی اینترنتی مقدماتی) با یک‌دیگر رقابت خواهند کرد. حدودا ۱۰ تیم برتر مسابقه‌ی آنلاین در نیمه‌ی بهمن‌ماه به صورت حضوری در مسابقه‌ی رده‌بندی برای تعیین تیم‌های برتر سایت تهران شرکت خواهند کرد.


زمان‌بندی مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران به صورت زیر خواهد بود:

  • مسابقه‌ی اینترنتی مقدماتی: ۲۰ آذرماه
  • مسابقه‌ی منطقه‌ای آنلاین: ۱۱ دی‌ماه
  • مسابقه‌ی حضوری رده‌بندی: ۱۴ بهمن‌ماه 
در ضمن مسابقه‌ی سوپر رجینال سایت‌های غرب آسیا اواخر اسفندماه برگزار خواهد شد.