برنامه‌ی زمان‌بندی مسابقه‌ی منطقه‌ای ۲۰۲۰ به شرح زیر خواهد بود:

چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه

  • ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰: مراسم افتتاحیه (مکان: سالن مجازی مسابقه)
  • ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقه‌ی آزمایشی 
پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه
  • ۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰: مسابقه‌ی منطقه‌ای ۲۰۲۰
  • ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰: اختتامیه و اعلام نتایج (مکان: سالن مجازی مسابقه)
اطلاعات ورود به سامانه‌ی داوری مسابقه تا انتهای روز سه‌شنبه برای تمام تیم‌ها ارسال خواهد شد.