مهلت ارسال دفترچه‌ی کدهای آماده تا روز پنج‌شنبه ساعت ۹ صبح تمدید شد. برای ارسال کدهای آماده‌ی خود از طریق این فرم آنلاین اقدام کنید.

یادآوری می‌شود طبق قوانین مسابقه‌ی جهانی، هر تیم می‌تواند ۲۵ صفحه‌ی A4 کد آماده در اختیار داشته باشد. این کدها باید به صورت یک فایل pdf با انداره‌ی فونت خوانا تهیه شود. استفاده از هر گونه کد آماده خارج از دفترچه‌ی ارسالی در زمان مسابقه تخلف محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است هر یک از اعضای تیم می‌تواند نسبت به ارسال دفترچه‌ی کد اقدام کند. در صورت ارسال بیش از یک دفترچه‌ی کد برای یک تیم، آخرین دفترچه‌ی دریافت‌شده ملاک عمل خواهد بود.