بخش اول: جوایز تیم‌های برتر (اهدایی مجموعه‌ی هزاردستان)

 • سه تیم اول (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم ۵ میلیون تومان
 • چهار تیم دوم (از هر دانشگاه حداکثر یک تیم): هر تیم ۳ میلیون تومان
 • پنج تیم سوم (از هر دانشگاه حداکثر دو تیم): هر تیم ۲ میلیون تومان

  بخش دوم: جایزه‌ی سریع‌ترین حل مسائل (اهدایی مجموعه‌ی هزاردستان)

  • به ازای هر مسئله‌ ۵۰۰ هزار تومان 

  بخش سوم: مدال‌‌‌های مسابقه (به صورت سرتیفیکیت)

  • چهار تیم اول: مدال طلا
  • چهار تیم دوم: مدال نقره
  • چهار تیم سوم: مدال برنز
  در ضمن کاپ دانشگاه‌ اول به صورت حضوری در مراسم سال آینده اهدا خواهد شد.