سوالات و جدول امتیازات مسابقه‌ی منطقه‌ای ۲۰۲۰ را می‌توانید اینجا ببینید.

فایل‌های جانبی مسئله‌ی H: ویدئوی ۱، ویدئوی ۲