مسابقه‌ی اینترنتی با موفقیت به پایان رسید. ضمن تبریک و خسته نباشید به تمام تیم‌هایی که در این مسابقه شرکت داشتند و تشکر از تمام دوستانی که در برگزاری این مسابقه مشارکت داشتند.

در این مسابقه بیش از ۴۰۰۰ برنامه به سامانه‌ی داوری ارسال شد که از این تعداد ۱۱۵۱ پاسخ درست بودند. در مجموع ۲۸۱ تیم توانستند حداقل یک سوال در این مسابقه حل کنند.

ترکیب زبان‌های برنامه‌نویسی مورداستفاده در این مسابقه به شرح زیر بوده است.