نام تیم‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای باید در قوانین زیر صدق کند:
  • فقط شامل حروف الفبای انگلیسی، اعداد انگلیسی، فاصله و کاراکترهای .+-ـ باشد.
  • با یک حرف الفبای انگلیسی شروع شود.
  • طول نام حداقل ۳ و حداکثر ۳۲ باشد.
در صورتی که نام تیم شما در مسابقه‌ی اینترنتی واجد شرایط فوق نبوده است، باید نام جدیدی انتخاب و در فرم ثبت‌نام مسابقه منطقه‌ای درج کنید.