وبلاگ رسمی مسابقه‌ی منطقه‌ای برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام، سایت تهران

۱۲۰ مطلب توسط «مدیر بلاگ» ثبت شده است

اقدام‌های من پس از اطلاع از اختصاص سهمیه‌ی ۱ تیم به سایت تهران


درود بر شما

پس از آن‌که از طریق بچه‌های امیرکبیر از اختصاص فقط یک سهمیه به سایت تهران مطلع شدم، بلافاصلاه با ارسال چند ایمیل به دکتر هوانگ و دکتر پوچر نسبت به این سهمیه اعتراض کردم و حتا منحنی رتبه‌های اخذ شده‌ی تیم‌های ایرانی در مسابقات جهانی گذشته و مقایسه‌ی آن را رتبه‌های تیم‌های هند  (که بچه‌های امیرکبیر تهیه کرده بودند) جهت مقایسه به اطلاع آنها رساندم.
اما متاسفانه تصمیم مطابق مقررات مصوب موجود اتخاذ شده بود و امکان تغییر آن نبود. استدلال آقای هوانگ این بود که ایشان دقیقا مطابق مقررات سایت آسیا عمل کرده که در آنجا فقط امتیاز سایت ملاک است و نه رتبه‌ی گذشته‌ی تیم‌های  کشورها.  ایشان به درستی می‌گفتند که انتخاب سهمیه‌ها بر اساس کشور نیست

من برای اطمینان از آمار ایشان جدول زیر را تهیه کردم:امتیاز سایت‌ها بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس پارامترهای زیر تعیین شده است:

- تعداد تیم‌های شرکت کننده (حل دست کم یک مساله) در مسابقه‌ی اینترنتی

- تعداد تیم‌هایی که دست کم یک مساله در مسابقه‌ی منطقه‌ای حل  کرده‌ند

- تعداد تیم‌های خارجی

و چند پارامتر دیگر. 

امتیاز سایت ما در چندسال گذشته همیشه زیر ۲ بوده ولی به ما حداقل دو سهمیه داده می‌شد. اما امسال سایت امریتپوری در هند امتیاز بیشتر از ۴ کسب کرد و ۴ سهمیه و یک سهمیه دیگر هم که در اختیار آقای هوانگ بود گرفت.

این خلاصه ماجراست. به جای بحث های حاشیه‌ای لطفا پیشنهاد بدید که چگونه شما می‌توانید کمک کنید تا امتیاز سایت تهران بیشتر بشه و بتونه حداقل ۲ سهمیه ببره. توجه کنید که این مهم بر دوش همه است نه فقط برگزارکنندگان مسابقه‌ی تهران که با گرفتاری فراوان ۱۴ (بلکه ۱۵) سال مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران را برگزار کرده اند و حاضرند از این کار پر دردسر کنار بروند و به پژوهش دانشگاهی خود بپردازند.


۲ نظر موافقین ۷ مخالفین ۲
مدیر بلاگ

سهمیه‌های سایت‌های آسیا

از بلاگ دکتر سی‌.ج. هوانگ مدیر سایت‌های آسیا

=============================


ACM-ICPC 2013 Asia Teams advanced to 2014 World Finals Ekaterinburg

(Happy New Year to all Asia contestants and coaches; 

This posting is not official until all formating is done and is marked official.)

I.                   The calculation table for 2013 regional participation scores and site scores are done using the formula specified in 2013 Asia Rules and other approved local resolutions. The site scores table and this list of WF recommended teams have been approved by headquarter. I can present the 2013 site scores table in Asia Council meeting in Ekaterinburg and may optionally present in a few group meetings of Asia Coaches if there is a chance.

 

II.                WF slots granted to Asia from Headquarter            41 slots

A.    Initial Allocation                             37 slots

Please see e-mail from ICPC Executive Director at the bottom of this announcement. (This is the WF slots allocation formula used by Headquarter for your references.)

B.     Additional Allocation                           4 slots

Due to big total registrations in Asia and the extraordinary growth in Ameritapuri site and the big growth for Asia Provincial/invitational contests.

III.             WF (41) teams Allocation for Asia SuperRegion: 

(Allocation to each sub-region is based on 2013 Asia Rules and other approved local resolutions. Teams indicated as TBD must inform ICPC manager your team choice by January 10, 2013.)

(If a team accepts ICPC invitation to attend WF and if the team does not show up in Ekaterinburg for any reason and does not inform Asia Director and ICPC manager before April 1, 2014, the team’s university will receive severe penalty which is specified in 2013 Asia Rules.)

 

A.    Medal Award Universities from WF 2013              4  teams

1.      Shanghai Jiaotong University                  Team TBD

2.      The University of Tokyo                       Team TBD

3.      National Taiwan University                    Team TBD

4.      Tsinghua University                           Team TBD

 

B.     West Continent  Sub-region  (Total Score  10.17)    10  teams

India 3 sites total scores 7.15                     7 teams

( Ameritapuri Score 4.05; Kanpur 1.36; Kharagpur 1.74 ; the number of teams from each site is proportionate to contest site scores.)

5.       International Institute of information Technology- Hyderabad

                                                    Team illusion

6.       Indian Institute of Technology – Bombay          Team Dracarys

7.      Indian Institute of Technology – Indore          Team Paradigm Shift

8.      Delhi Technological University                     Team moduli

9.      Anil Neerukonda Institute of Technology and Sciences

                                                    Team randomly

10.  Indian Institute of Technology-Roorkee             Team 3Spades

11.  Indian Institute of Technology-Madras          Team GreenLeafPluckers

Dhaka ( Score 1.61)

12.  Shahjalal University of Science and Technology  

                                                Team SUST_Attoprottoyee

13.  Bangladesh University of Engineering and Technology

                                                Team BUET [MAX+7]

Tehran  ( Score 1.41)

14. Sharif University of Technology                Team Shir-e-Aab

 

C.     Pacific Peninsula Sub-region (Total Score   9.14)     9 teams

( Non-repeated team used 1.0; Repeated team 0.5; Foreign team 0.6)

Aizu (1.62) and Chia-Yi (1.16) have identical winning universities excluding medal award universities. (Total  Score 2.78; used 3.0 )

            15, Tokyo Institute of Technology             Team TBD

            16. Kyoto University                          Team YellowYell

            17. University of Tsukuba                     Team pipe.txt

Daejeon  ( Score 2.01; used 2.0; excluding medal award universities. )

            18.  Korea University                    Team Balloonphilia

            19. SungKyunKwan University              Team JunheelsCute>_<<o:p>

            Danang  ( Score 1.6; used 1.5 )

            20. FPT University                         Team Runes of Champion

            21.  Ho Chi Minh University of Science     Team HCMUS-Accepters

            Jakarta ( Score 1.47;used 1.1; excluding medal award university)

           22. National University of Singapore          Team ThanQ

            (Repeat)  FPT University                      Team Runes of Champion

             Phuket ( Score 1.28;used 1.1;excluding medal award universities)

            (Repeat) National University of Singapore     Team ThanQ

             23. University of Indonesia                  Team +1 2.0

 

D.    East Continent Sub-region (Total Score  14.7)     15 teams

(Changchun 3.03; Changsha 2.99; Chengdu 2.99; Hangzhou 2.90;

Nanjing 2.79; Teams selected according China Resolution & Preferences. )

Top 2 teams in each site excluding (2013) medal award universities:

            24. South China University of Technology   Team SCUT_Yamie die

            25. Hunan University                       Team  ACgege

                                  -------------------------

            26. Beijing Institute of Technology        Team BIT_laser

            27. Renmin University of China             Team kingbase_Acme

                                  --------------------------

            28.  Zhongshan (Sun Yat-sen ) University   

                                                       Team SYSU_ArthasMenethil

            29. Beijing Normal University              Team latte 

                                     _________________

            30. Fudan University                       Team Angstrom

            31.  The Chinese University of Hong Kong   Team XpanDers

                                    ___________________

            32.  University of Electronic Science and Technology of China

                                                       Team UESTC_Aspidochelone

            33.  Peking University       

                                          Team TBD with teams in other sub-region

                                  ______________________

Top 3rd team in each site excluding (2013) medal award universities:

 

           34.  South China Agricultural University    Team SCAU_Bear Kids

             35. Jilin University                    Team JJLU_Alarm_Clock_Memo

             36. Zhejiang University                   Team TBD

             (Repeat) University of Electronic Science and Technology of China

                                                         Team UESTC_Aspidochelone

             (Repeat) Fudan University                   Team  xxxxx

             Hosting preference award by China Resolution:

             37. Zhejiang University of Technology       Team  Keine

             Foreign Preference Team by China Resolution:

             38.  University of Natural Science          Team Redstar1

E.     Asia Director’s Award Teams                     3 teams

( There are too many teams qualified for hosting contribution awards.

Additional conditions are added to narrow down to three awards:

The teams’ universities must have hosted Asia Regionals more than 3 times and have not received hosting preferences for the last 6 years and have not earned a WF slot in the last three years. Of course, the teams’ universities must be ranked 15 or better in an Asia 2013 Regional contest site which had independent judges and problem setters for the site. )

39.  Amrita University                   Team Zonbies

     (Kharagpur site; Rank 12; Hosted Asia Regionals 9 times;

      Number of times attended in WF:  0 .)

 40.  National Sun-Yat-Sen University    Team TCQQ

      (Chia-Yi site; Rank 15; Hosted Asia Regionals 6 times;

       Last time in WF: 1997.)

 41.  Bina Nusantara University          Team TBD

      (Jakarta or Chia-Yi site; Rank 12 or 9; Hosted Asia 

      Regionals 5 times; Last time in WF: 2009.)

 

IV.             Notes

A.    E-mail from Executive Director (WF slots allocation formula used

by Headquarter) for initial allocation.

From: William Poucher

To: Hwang, C. Jinshong
Cc:
  
Subject:
 World Finals Sots for 2014

 

Congratulations CJ for all of the regional competitions on-going in the Asia Region.  We are not increasing the number of teams to the World Finals this year.

Here is the Asia slot allocation for 2014:

 

30 Slots:  Geography, Teams, Participant Metics

 

In addition here are the Bonus Slots. 

3 additional slots:  2013 World Finals Medals from Asia (please make recommendation based on where medalists are homed)

Shanghai Jiao Tong University

University of Tokyo

National Taiwan University

Tsinghua University


2 additional slots:  Qualifier growth to teams advancing from India due to spectacular job of the Amritapuri Qualifier

 

2 additional slots:  for hosting 2015 World Finals in Thailand and 2016 World Finals in India.

 

B.     Should we replace the 2013 participation scores formula by the one similar to the formula used by headquarter?

Discussion in Asia Council meeting in Ekaterinburg.

C.    Should we keep the Medal Award Universities rule for 2014?

Discussion in Asia Council meeting in Ekaterinburg.


۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۲
مدیر بلاگ

صورت مساله‌ها، داده‌های ورودی/خروجی و رتبه‌ی نهایی تیم‌ها


صورت مساله‌ها 

داده‌های ورودی/خروجی


رتبه‌بندی نهایی با جزییات

رتبه‌بندی خلاصه با نام کامل تیم‌ها

۱۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

دعوت همکاران دانشگاهی


اگر رییسان یا همکاران دانشکده‌ی شما مایل‌اند از مسابقه‌ دیدن کنند، یک کپی از این دعوت‌نامه را به آن‌ها تحویل دهید. با سپاس.
۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

اعضای تیم‌های شرکت کننده

اگر مشکلی باشد به icpc@sharif.edu تماس بگیرید. براى دیدن همه ى تیم ها بر روى تصویر زیر کلیک کنید. 


۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

سهمیه‌های اضافه


درود بر همگی

خوشبختانه فقط تعداد ۶۵ تیم به موقع ثبت نام کردند و پیرو این، دانشگاه‌های زیر که متقاضی سهمیه اضافه بودند هر کدام یک تیم دیگر می‌توانند ثبت نام کنند. لازم است که تا فردا (پنج شنبه) نسبت به این کار اقدام نمایند.


Amirkabir University of Technology
Shahid Beheshti University
Sharif University of Technology
University of Tehran
Isfahan University of Technology
Yazd University of Iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Birjand University
Shahed University
University of Isfahan
Vali-E-Asr University
University of Kurdistan
Persian Gulf  U of Booshehr
Tarbiat Moallem
۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

نکته‌های بسیار مهم


توجه کنید که:


۱- مهلت ثبت نام پایان یافته. از امروز فقط تیم‌هایی می‌توانند ثبت نام کنند که در تکمیل ظرفیت پذیرفته شده باشند و این پس از ارسال ایمیل از سوی ما (تا صبح چهارشنبه) امکان پذیر است.

۲- از پرداخت هزینه‌ی ثبت نام اضافه به شدت خودداری کنید.  پرداخت ثبت نام به منزله‌ی پذیرش تیم نیست. اگر سهمیه ندارید با در تکمیل ظرفیت پذیرفته نشده باشید، متاسفانه باید هزینه‌ی پرداختی را پس بگیرید  و این کار پر دردسری است.

۳- مسولیت تکمیل اطلاعات تیمی در سایت بیلور با شماست. تا وقتی که اطلاعات شما در این سایت درست و کامل و مطابق فرم ارسالی نباشد تیم‌تان   accept نمی شود  و فقط تیم‌های accept شده می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.

۴- امکان تغییر ثبت نام (تغییر نام، نام تیم یا مربی‌) و اضافه کردن تیم جدید (در صورت لزوم) فقط در سایت  Internet Programming Contest فراهم شده است. ما خود ثبت‌نام‌های کامل و درست را به سایت Tehran Contest که مربوط به مسابقه‌ی منطقه‌ای است منتقل و آن‌را accept می‌کنیم.

۵- وظیفه‌ی شماست که چک کنید که شرایط شرکت در مسابقه را دارید (لینک). ما از پذیرش تیمی که همه‌ی اعضای آن واجد شرایط نباشند معذوریم (حتا اگر پرداخت کرده باشید).


فهرست تیم‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای


موفق باشید.

۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

دانشگاه‌هایی که ۱ سهمیه دارند (اصلاح شد)

Birjand University
Bonab Faculty of Engineering
Bu-Ali Sina University
Fasa University
Ghis-al-din Jamshid Kashani , Abyek
Guilan University
Institute of Higher Education Hatef of Iran
Islamic Azad University of Mahshahr
Islamic Azad University - Khorasgan (Isfahan) Branch
Islamic Azad University of Mobarakeh
Islamic Azad University of Parand
Islamic Azad University of Shabestar
Islamic Azad University of Tabriz
Islamic Azad University of Tehran - Central Branch
Islamic Azad University of Tehran - South Branch
Jahad Daneshgahi Arak
Khayyam Higher Education Institute
Pasargad University of Shiraz
Payame Noor University of Khomeini Shahr
Payame Noor University of Bandar Abbas
Payame Noor University of Hashtgerd
Payame Noor University of Mashhad
Qom University
Safahan University of Isfahan
Shahed University
Shahid Chamran University of Ahvaz
Shahid Shamsipoor Institution
Shahrood University
Sheikhbahaee Universtity
Shiraz University of Technology
Tafresh University
Tehran Technical College of Shariaty
University of Isfahan
University of Kashan
University of Sistan and Baluchestan
University of Tabriz
Urmia University
Vali-E-Asr University
۱۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

مقایسه‌ی کارایی تیم‌های برتر در سه مسابقه‌ی قبلی

این مقایسه‌ای است از کارایی ۲۰ تیم برتر در سه مسابقه‌ی اخیر منطقه‌ای تهران. با تشکر از کامران باور.

معیارها: رتبه و تعداد مساله‌های حل شده توسط هر تیم از آن دانشگاه و میانگین آن‌ها: میانگین رتبه‌ها و میانگین تعداد مساله‌های حل شده توسط تیم‌های آن دانشگاه.


توجه: تعداد سهمیه‌ها همان است که اعلام شده. اما این جدول برای افزایش سهمیه‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

از سال آینده این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری سهمیه‌ها خواهد بود که کاملا منطقی است. بنابراین آوردن تیم‌های بیشتر به مسابقه ممکن است میانگین دانشگاه شما را کاهش و در نتیجه سهمیه‌ی سال بعدتان را خراب کند.


۲۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

سهمیه‌های امسال (اصلاح شد)

با توجه به ظرفیت ۸۰ تیم سایت و بر اساس بیش‌‌ترین تعداد مساله‌هایی که سال پیش یک تیم از هر دانشگاه حل کرده و نیز شرط حل دست کم یک مساله در مسابقه‌ی اینترنتی، به این وسیله سهمیه تیم ها به صورت زیر اعلام می‌شود:


۱- دانشگاه‌های  صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران (هر دو دانشکده) هر کدام ۴ تیم.

۲- دانشگاه‌های علم‌وصنعت،  شیراز،   هر کدام ۳ تیم

۳- دانشگاه‌های آزاد مشهد، سجاد، شهید باهنر کرمان،  علم و فرهنگ،  یزد و صنعتی اصفهان، هر کدام ۲ تیم

۴- بقبه‌ی دانشگاه‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی  شرکت کرده و دست کم یک مساله حل کردند (۳۸ تیم‌)، هر کدام یک تیم.


انتخاب تعداد تیم‌های دو دانشکده‌ی فنی و علوم (با مجموع ۴ تبم‌) به عهده‌ی دو دانشکده است. با توجه به محرومیت تیم علوم از شرکت در مسابقه‌ی جهانی در سال بعد (البته در صورت انتخاب شدن) پیشنهاد ما ۳ فنی و ۱ علوم است.


(مجموع: ۷۶ تیم)

پ.ن. متاسفانه در محاسبه تعداد کل تیم‌ها اشتباه شده بود و در نتیجه مجبور شدیم تعدادی از سهمیه‌ها را کم کنیم. البته امیدواریم تعدادی از تیم‌ها ثبت نام نکنند!. با پوزش.


پ.ن ۲: تیم‌ها می‌توانند درخواست اضافه ظرفیت بدهند. ما پس از مهلت ثبت نام (که حدودا ۱۰ روز آینده خواهد بود،) ظرفیت خالی را به ترتیب به درخواست کنندگان تخصیص خواهیم داد.


۲۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۳
مدیر بلاگ

بروشور مسابقه (وبرابش دوم)

با تشکر از دکتر حمید ضرابی زاده

۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

عضو شوید


موافقین ۳ مخالفین ۱
مدیر بلاگ

فراخوان برای کسب اطلاعات از تیم‌هایی که از مسابقه‌ی تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافته‌ا ند

درود بر شما

ما قصد داریم اطلاعات همه‌ی اعضای تیم‌های ایران که در ۱۴ سال گذشته از مسابقه‌ی تهران به مسابقه‌ی جهانی راه یافته‌اند را جمع آوری کنیم. این اطلاعات شامل:

نام تیم و دانشگاه، سال شرکت در مسابقه‌ی جهانی

نام، نام خانوادگی تک تک اعضا. این که این افراد الان کجا هستند و چه‌کار می‌کنند (لینکی به صفحه‌ی شخصی اشان)

چند تا مساله حل کردند و رتبه‌ی تیم در مسابقه‌ی حهانی چه بود.

عکسی از تیم در آن زمان‌


ما این اطلاعات را برای همه‌ی تیم‌های شریف جمع آوری کرده‌ایم (به‌جز عکس که کامل نیست). امیدوارم با کمک شما این اطلاعات را برای همه‌ تکمیل و به روز کنیم. به صورت کامنت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید یا ایمیل کنید.


با سپاس

قدسی

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

خیلی مهم: شرایط شرکت کننندگان در مسابقه

به طور خلاصه هر عضو تیم باید

همه ی شرایط اولیه ی زیر را داشته باشد:

- باید در دانشگاهی و در یک برنامه ای که به مدرک منتهی شود ثبت نام کرده باشد.

- دست کم در نیمسال اول 92 در تعدادی درس برابر نصف بار موظف آن ترم ثبت نام کرده باشد.

- عضو تیم فقط یک موسسه باشد.

- در کم تر از دو مسابقه ی نهایی World Final شرکت کرده باشد.

- قبلا در کم تر از 5 مسابقه ی منطقه ای شرکت کرده باشد.


و شرایط دیگر

- اگر دوره ی دانشگاهی را پس از سال 1388 آغاز کرده باشد واجد شرایط است.

   --- وگرنه، اگر متولد سال ۱۹۹۰ میلادی (دی ۱۳۶۸ تا دی ۱۳۶۹ شمسی) به بعد باشد (کم تر  از  یا مساوی ۲۳-۲۴ سال در زمان مسابقه )، می تواند شرکت کند.

        --- و گرنه، اگر بیش از 8 ترم کامل (حدود 15  واحد یا بیشتر) در دانشگاه ثبت نام داشته باشد، نمی تواند.


بنابراین به طور معمول دانش جوی کارشناسی تا سال 4 (که در این ترم دانش آموخته می شوند ) می تواند.

اما اگر  ترم جاری ترم 9 ام با بیشتر باشد نمی تواند.

دانش جوی ارشد فقط اگر کارشناسی اش را در 4 سال تمام کرده باشد و ابن ترم ترم اول کارشناسی ارشدش باشد می تواند. در بقیه موارد نمی تواند.


این موارد امسال به دقت چک می شوند و از ثبت نام افراد غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.

در موارد استثنایی می توانید مدارک کامل  خود را به آدرس icpc@sharif.edu ارسال کنید و درخواست مجوز نمایید.


مقررات رسمی

۱۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

شرایط و زمان های مهم

درود بر شما

1- مسابقه ی اینترنتی در تاریخ 5 شنبه 7 آذر برگزار می شود.

2- از هم اکنون می توانید در سایت Internet Programming Contest به طور کامل ثبت نام کنید.

3- محدودیتی از نظر تعداد تیم های یک دانشگاه در مسابقه ی اینترنتی نیست و ثبت نام آزاد است.

4- پس از مسابقه ی اینترنتی سهمیه ی دانشگاه ها برای مسابقه ی منطقه ای اعلام خواهد شد.

5- دانشگاه ها تیم های خود برای مسابقه ی منطقه ای را مطابق سهمیه  رسما اعلام می کنند.

6- تیم هایی که مدارکشان کامل باشد و مطابق مقررات مسابقه ی ای سی ام  شرایط شرکت داشته باشند (این شرایط امسال به دقت بررسی می شود) پس از پرداخت هزینه ی ثبت نام به سایت مسابقه ی منطقه ای منتقل می شوند و رسما ثبت نام شان تایید می شود.

7- تغییر در شرایط: امسال تیم هایی می توانند در مسابقه ی منطقه ای شرکت کنند که دست کم یک مساله در مسابقه ی اینترنتی حل کرده باشند.

8- بنابراین شرکت در مسابقه ی اینترنتی برای همه ی تیم هایی که بخواهند در مسابقه ی منطقه ای شرکت کنند اجباری است و جابه جایی اعضا در یک تیم امکان پذیر نیست (مگر در حالت های استثنایی)


9- فهرست تیم های ثیت نام کرده در مسابقه ی اینترنتی: لینک

مهم: دقت کنید که به اشتباه در سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای ثبت نام نکنید. اگر تیمتان در این لیست هست اشتباه ثبت نام کرده اید و بایدتغییر دهید.

۲۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

گام های ثبت نام

گام‌های ثبت نام به شرح زیر است:

1. به سایت ‏ وارد شوید. http://icpc.baylor.edu/welcome.icpc

2. در قسمتregionals گزینه ‏Upcoming regionals را انتخاب کنید.
3. به دنبال سایت تهران با نام 
Asia 2013 Tehran - Internet Programming Contest بگردید و  روی لینک سمت چپ آن سطر  کلیک کنید و سپس روی Register now.
4. از آنجایی که هنوز برای نام کاربری ثبت نام نکرده اید روی عبارت ‏
register کلیک کنید. (گزینه هایی که باید حتماً پر کنید با علامت ستاره قرمز مشخص شده اند.) هنگامی که می‌خواهید نام موسسه آموزشی را پر کنید باید نام موسسه آموزشی را در لیست نمایش داده‌شده پیدا کنید.

5. پس از وارد کردن همه اطلاعات  بر روی دگمه ‏register کلیک کنید.

6. اگر اطلاعات را درست وارد کرده باشید به صفحه داشبورد خواهید آمد.

7. در قسمت سمت راست گزینه ‏Create a team را انتخاب کنید.

8. لیست مناطق مسابقات ای سی ام در صفحه جدیدی باز می‌شود. بر روی مناطق آسیا کلیک کرده و سایت تهران را انتخاب کنید. در سایت تهران مسابقه  ابتدایی (Asia  2013Tehran - Internet Programming Contest) را انتخاب ‌کنید.
9. در صفحه جدید به تعداد مورد نیاز تیم می‌توان اضافه کرد. نام تیم ها را اضافه کرده و دقت کنید که نام موسسه آموزشی که در صفحه نشان داده شده است همان موسسه شما باشد. بر روی ‏
Next کلیک کنید.
اگر کار های فوق را درست انجام داده باشید. باید به صفحه جدیدی وارد شوید که مشخصات تیم(شامل نام و نام مربی که همان شما هستید) و مشخصات سایت تهران در آن آمده باشد.
برای وارد کردن مشخصات اعضای تیم، هر کدام از تیم شما دارای دارای یک لینک ‏
Add می‌باشد. اگر فردی که می‌خواهید نام آن را وارد کنید قبلاً مشخصاتش در سایت وارد شده باشد تنها کافی است  نام آن را به صورت نام و نام خانوادگی و یا ای‌میل وارد کنید و شخص مورد نظر را در لیست باز شده انتخاب نمایید. در غیر این صورت، بر روی گزینه ‏Add new person کلیک کرده و مشخصات فرد مورد نظر را وارد کنید. همین عملیات را برای بقیه اعضاء تیم(تیم ها) هم انجام دهید.
۳۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

ثبت نام باز شده است. لطفا ثبت نام کنید.


تیم های ایرانی باید ابتدا در مسابقه‌ی اینترنتی ثبت نام کنند. پس از برگزاری این مسابقه که مجانی است، سهمیه‌ی دانشگاه ها اعلام می‌شود. شما پس از پرداخت هزینه‌ و ارسال مدارک ثبت نام خواهبد کرد.


مسابقه‌ی اینترنتی در پنج شنبه ۷ آذر برگزار خواهد شد.


مبلغ ثبت نام هم همان ۵۰۰ هزار تومان برای یک تیم سه نفره و مربی آن خواهد بود.۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

تاریخ ۱۵ امین مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران برای سال ۱۳۹۲ (2013)

به یاری خداوند متعال پانزدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای ای‌سی‌ام‌ در تاریخ زیر برگزار می‌شود:


پنج شنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۹۲ برابر

۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳


قدسی

۱۲ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

تیم‌هایی که به جهانی رفتند

تیم اول سایت تهران.

دانشجویان سال اول شریف. به ترتیب از راست: علیرضا فرهادی، سعید ایلچی و حامد صالح‌.


  

تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از سایت کانپور سهمیه گرفت:
از راست : علی فیوج نوملی ، رضا حسینی آشتیانی و سید مهدی کاظمی۴ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
مدیر بلاگ

سه تیم از دانشگاه‌های ایران به مسابقه‌ی جهانی ۲۰۱۳ راه یافتند

فهرست همه‌ی تیم‌های آسیایی راه یافته به مسابقه‌ی جهانی سنت‌پیترزبورگ ۲۰۱۳ (سایت فیلتر است)


West Continent Sub-region (10 teams, not in particular order):

Indian Institute of Technology – Bombay (Fringe: Amritapuri)
Chennai Mathematical Institute (psudo: Amritapuri)
Indian Institute of Technology – Roorkee (The 65thbit: Amritapuri)
Bangladesh University of Engineering and Technology (Choker: Dhaka)
Shahjalal University of Science and Technology (SUST_PALINDROME: Dhaka)
Amirkabir University of Technology (Deadly Army of AUT:Kanpur)
Indian Institute of Technology – Indore(Paradigm Shift:Kanpur)
International Institute of Information Technology Hyderabad (effort_infinie: Kharagpur)
Sharif University of Technology (Saboon: Tehran)
University of Tehran (   )%R}VR?: Tehran)


۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰
مدیر بلاگ